آمار تلگرام

From تلگرام
Revision as of 10:01, 18 January 2018 by Linkho (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

روزانه میلیون ها نفر از ابزار تلگرام برای ارتباط با سایرین و یا مطالعه محتوا استفاده می کنند، توجه به آمار تلگرام در این زمینه می تواند جذاب باشد.

انتشار 3 میلیون محتوای روزانه در کانال های تلگرامی[edit]

پژوهشگاه فضای مجازی از فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام این گونه بیان میکند که بیش از 586 هزار کانال تلگرام فارسی وجود دارد و در طی روز بیش از 3 میلیون محتوا انتشار می‌یابد.

همچنین بنا به اعلام این مرکز این میزان محتوای انتشار یافته کاربران ایرانی در کانال های تلگرام در ساعت 22 به نهایت اوج خود می رسد. و حدود ۲۵۰ هزار مطلب در این کانال‌ها منتشر می‌شود. این در حالی است که کمترین زمان انتشار مربوط به ساعت ۴ صبح است. در همین حال میزان انتشار مطلب از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ روند ثابتی دارد و حدود ۱۵۰ هزار عدد است.

از سوی دیگر، بررسی روند ایجاد کانال تلگرام نشان می‌دهد که در طول یک هفته حدود ۱۲ هزار کانال، به تعداد کانال‌های فارسی افزوده شده است و آخرین آمار از وجود ۵۸۶ هزار و ۹۴۰ کانال تلگرامی حکایت دارد. این در حالی است که تعداد کانال‌های به‌روزشده فارسی، ۲۳۸ هزار و ۷۶۷ کانال است.