اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی

From تلگرام
Jump to: navigation, search

کانال حامیان تشکیل

«اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی»

‏‎‏🇮🇷 🇹🇯 🇦🇫 🇦🇲 🇺🇿 🇬🇪 🇵🇰 🇹🇲 🇦🇿 🇰🇬 🇰🇿

ارتباط با ادمین: @Kheradmardi


@mehrdadmir هماهنگی تبادل: @amini_1352

اینستاگرام: instagram.com/ekvta/

عضویت https://t.me/CUIIC